טיוליי אופניים לחו``ל

טיולי אופניים ברמה שעוד לא הכרתם

מתאים לרוכבים בדרגות קושי 1-5

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

מתאים לרוכבים בדרגות קושי 1-5

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

מתאים לרוכבים בדרגות קושי 1-3

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

מסלולי שטח, ארבע על ארבע (כורכר), שבילים לבנים לדוגמא: תל גזר וכדומה.
בהשוואה לישראל:

אופניים. רכיבה זו, יכולה לשלב טיול מדהים כאשר אחד מבני הזוג אינו רוכב או רוכבת ולהשתלב בנוף העוצר נשימה של פינאלה.
סלעים או שורשים. השיפוע יהיה קל עד בינוני, הקימורים אינם גבוהים. ניתן לרכוב שבילים המוגדרים בדרגת קושי 0S ללא טכניקת רכיבה מסוימת של
מתאר מסלול בודד ללא קשיים מיוחדים. השבילים בעיקר שבילי יער או אחו על משטח טבעי עם אחיזה טובה, או חצץ קומפקטי. אין לצפות למדרגות,

1

מסלולי שטח, ארבע על ארבע (כורכר), שבילים לבנים לדוגמא: תל גזר וכדומה.
בהשוואה לישראל:

אופניים. רכיבה זו, יכולה לשלב טיול מדהים כאשר אחד מבני הזוג אינו רוכב או רוכבת ולהשתלב בנוף העוצר נשימה של פינאלה.
סלעים או שורשים. השיפוע יהיה קל עד בינוני, הקימורים אינם גבוהים. ניתן לרכוב שבילים המוגדרים בדרגת קושי 0S ללא טכניקת רכיבה מסוימת של
מתאר מסלול בודד ללא קשיים מיוחדים. השבילים בעיקר שבילי יער או אחו על משטח טבעי עם אחיזה טובה, או חצץ קומפקטי. אין לצפות למדרגות,

2

מסלולי שטח, ארבע על ארבע (כורכר), שבילים לבנים לדוגמא: תל גזר וכדומה.
בהשוואה לישראל:

אופניים. רכיבה זו, יכולה לשלב טיול מדהים כאשר אחד מבני הזוג אינו רוכב או רוכבת ולהשתלב בנוף העוצר נשימה של פינאלה.
סלעים או שורשים. השיפוע יהיה קל עד בינוני, הקימורים אינם גבוהים. ניתן לרכוב שבילים המוגדרים בדרגת קושי 0S ללא טכניקת רכיבה מסוימת של
מתאר מסלול בודד ללא קשיים מיוחדים. השבילים בעיקר שבילי יער או אחו על משטח טבעי עם אחיזה טובה, או חצץ קומפקטי. אין לצפות למדרגות,

3

מסלולי שטח, ארבע על ארבע (כורכר), שבילים לבנים לדוגמא: תל גזר וכדומה.
בהשוואה לישראל:

אופניים. רכיבה זו, יכולה לשלב טיול מדהים כאשר אחד מבני הזוג אינו רוכב או רוכבת ולהשתלב בנוף העוצר נשימה של פינאלה.
סלעים או שורשים. השיפוע יהיה קל עד בינוני, הקימורים אינם גבוהים. ניתן לרכוב שבילים המוגדרים בדרגת קושי 0S ללא טכניקת רכיבה מסוימת של
מתאר מסלול בודד ללא קשיים מיוחדים. השבילים בעיקר שבילי יער או אחו על משטח טבעי עם אחיזה טובה, או חצץ קומפקטי. אין לצפות למדרגות,

4

מסלולי שטח, ארבע על ארבע (כורכר), שבילים לבנים לדוגמא: תל גזר וכדומה.
בהשוואה לישראל:

אופניים. רכיבה זו, יכולה לשלב טיול מדהים כאשר אחד מבני הזוג אינו רוכב או רוכבת ולהשתלב בנוף העוצר נשימה של פינאלה.
סלעים או שורשים. השיפוע יהיה קל עד בינוני, הקימורים אינם גבוהים. ניתן לרכוב שבילים המוגדרים בדרגת קושי 0S ללא טכניקת רכיבה מסוימת של
מתאר מסלול בודד ללא קשיים מיוחדים. השבילים בעיקר שבילי יער או אחו על משטח טבעי עם אחיזה טובה, או חצץ קומפקטי. אין לצפות למדרגות,

5

מסלולי שטח, ארבע על ארבע (כורכר), שבילים לבנים לדוגמא: תל גזר וכדומה.
בהשוואה לישראל:

אופניים. רכיבה זו, יכולה לשלב טיול מדהים כאשר אחד מבני הזוג אינו רוכב או רוכבת ולהשתלב בנוף העוצר נשימה של פינאלה.
סלעים או שורשים. השיפוע יהיה קל עד בינוני, הקימורים אינם גבוהים. ניתן לרכוב שבילים המוגדרים בדרגת קושי 0S ללא טכניקת רכיבה מסוימת של
מתאר מסלול בודד ללא קשיים מיוחדים. השבילים בעיקר שבילי יער או אחו על משטח טבעי עם אחיזה טובה, או חצץ קומפקטי. אין לצפות למדרגות,